UnaVita

Moć Neverbalne Komunikacije

Jeste li znali da dvoje ljudi u pola sata razgovora mogu poslati preko 800 neverbalnih znakova?! Neverbalni signali 12-13 puta su snažniji od pripadajućih riječi.

Kako ostvariti savršen prvi dojam i veći utjecaj na druge ljude

Bilo da želite poboljšati svoj poslovni, društveni ili ljubavni uspjeh trebate obratiti pažnju na vaš prvi dojam.  U većini poslovnih situacija (privatnih) imate samo jednu šansu prodati svoj proizvod ili sebe. Bilo da ste na networking eventu ili govorite o svome proizvodu potencijalnom klijentu trebate se fokusirati na to kako se prezentirati na najbolji mogući način. Ovo možete ostvariti pravilnim govorom tijela.

Steknite prednost u komunikaciji koristeći znanstveno utemeljeni pristup neverbalnoj komunikaciji i naučite svjesno kontrolirati tijek komunikacije.

moc neverbalne komunikacije
moc-neverbalne-komunikacije-zeljko-trivanovic

Što ćete naučiti na ovom predavanju:

 • kako svjesno upotrebljavati neverbalne znakove i govor tijela
 • kako poboljšati karizmu i prvi dojam,
 • kako izgraditi samouvjeren nastup,
 • kako dekodirati govor tijela drugih ljudi,
 • kako kontrolirati vlastite negativne neverbalne znakove,
 • kako čitati ekspresije lica, kako koristiti glas, pogled
 • Kako postići izvrsne neverbalne komunikacijske vještine koje pokazuju drugima da ste samouvjereni, energični, uključeni i iskreni.

Kome je namijenjena edukacija

 • Voditeljima timova, voditeljima odjela.
 • Osobama koji rade u prodaji, ljudskim potencijalima, marketingu, pravnicima, učiteljima, tetama u vrtiću…
 • Studentima koji traže prvo zaposlenje.
 •  Svima ostalima koje zanima neverbalna komunikacija, ljudsko ponašanje.
kome-je-namijenjena-neverbalna-komunikacija
način-održavanje-edukacije-razgovor-za-posao

Način održavanja edukacije

Edukacija će se održati 08.09.2018. u centru Žiraha, Ribnjak 18, drugi kat.

Edukacija traje  od 09.00 do 17.00 sati s uključenom pauzom za ručak.

Cijena edukacije je 500,00 kn.

 

Sadržaj edukacije

1. Uvod
Kako doživljavamo ljude na temelju neverbalne komunikacije
Kako je sve počelo
Neverbalna komunikacija urođena ili naučena?
2. Dovoljno je samo 7 sekundi
Kako nas ljudi dožive u samo 7 sekundi
3. Pokazatelji povjerenja
Kako steći povjerenje druge osobe
4. Svrhovito gledanje
Koji pogled koristimo u ovisnosti o situaciji u kojoj se nalazimo
5. Um & Tijelo
Kako nabrijati samopouzdanje
Kakvu pokazati sigurnost
6. Elementi uključenosti u komunikaciji
Kako pojedini elementi neverbalne komunikacije pokazuju uključenost
7. Trostruko kimanje glavom
Kako neverbalno potaknuti sugovornika na pričanje
8. Snaga glasa
Kako koristiti glas da vas drugi ljudi slušaju
9. Negativno neverbalno
Prepoznavanje i izoštravanje čula neverbalnih gesti
10. Razumijevanje prostora
Kako iskoristi prostor u povezivanju i interakciji sa sugovornikom
11. Zrcalni neuroni i govor tijela

Predavač

željko trivanović

Željko Trivanović, trener neverbalne komunikacije

Željko je certificirani trener neverbalne komunikacije tvrtke Science of People i certificirani Ekspert za mikroekspresije lica tvrtke PEG (Paul Ekman Group).

Željkov moto je: Govor tijela je najjače oružje koje posjedujem.  

Više o Željku.

Predavanje je odlično koncipirano jer daje vrlo jasnu perspektivu koliko ja važna neverbalna komunikacija u svakodnevnom životu, od običnih životnih događaja, pa sve do vrlo ozbiljnih sastanaka. Vrlo pitko i fluidno, kroz brojne primjere predavač nam je dao novu perspektivu i naučeno ću koristiti u svim sferama života.
Anita Kovačić

Prijavite se

Vaše ime:

Vaš email:

Tema:

Vaša poruka: