UnaVita

Moć Neverbalne Komunikacije

moć neverbalne komunikacije edukacija

MOĆ NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Kako nam neverbalna komunikacija može pomoći u životu?

 

Koliko je dobar vaš prvi dojam? Koliko dobro čitate skivene emocije drugih ljudi? Jeste li svjesni vlastitih neverbalnih znakova?
Provjerite zašto je edukacija Moć Neverbalne Komunikacije naša najtraženija edukacija!

Naučite čitati skrivene emocije sugovornika jednako kao i svjesno koristiti vlastiti govor tijela. Ova radionica pozitivno će utjecati na svaki dio vašeg profesionalnog života.

 

 

 

Prijavi se na edukaciju!

 

Pridružite nam se 27.01.2018. godine na iskustvenoj edukaciji neverbalne komunikacije i saznajte kako početi svjesno koristiti neverbalne znakove, na koji način emocije utječu na naš govor tijela, kako povećati karizmu te kako bolje čitati druge ljude.

Kome je namijenjena edukacija?
Znanje i vještine stečene tijekom edukacije možete primijeniti u pregovaranju, prodaji, upravljanju i delegiranju, javnim nastupima, izgradnji i unapređenju odnosa s partnerom, prijateljima, kolegama…

Cilj edukacije je naučiti vas kako:
1. svjesno upotrebljavati neverbalne znakove i govor tijela baziran na znanstvenim istraživanjima,
2. poboljšati karizmu i prvi dojam,
3. izgraditi samouvjeren nastup,
4. dekodirati govor tijela drugih ljudi,
5. kontrolirati vlastite neverbalne znakove.

Edukacija je interaktivnog karaktera potkrijepljena znanstvenim istraživanjima iz područja ljudskog ponašanja s uključenim vježbama i primjerima iz svakodnevnog života.

Informacije o predavanju:
Edukacija će se održati 27.01.2018. na adresi Ribnjak 18/2.kat., Zagreb ( u prostorijama centra Žiraha).
Vrijeme trajanja edukacije je od 09.00 do 17.00 (1 sat pauza za ručak).
Cijena edukacije je: cijeli paket  UnaVita 500,00 kn ili Una paket 250,00 ili Vita paket 250,00. Paketi nisu povezani i moguće je naknadno nadopunjavanje modula.

Za sve dodatne informacije nazovite na mobitel 091 495 04 51 (Monika).

 

Prijava na edukaciju!

Vaše ime:

Vaš email:

Tema:

Vaša poruka:

 

Svjedočanstva:

Sadržaj edukacije Moć Neverbalne Komunikacije

UNA PAKET

1. Uvod

Kako doživljavamo ljude na temelju neverbalne komunikacije
Kako je sve počelo
Neverbalna komunikacija urođena ili naučena?

2. Prvi dojam
Moć prvog dojma

3. Pokazatelji povjerenja
Kako steći povjerenje druge osobe

4. Svrhovito gledanje
Koji pogled koristimo u ovisnosti o situaciji u kojoj se nalazimo

5. Snažno poziranje
Kako nabrijati samopouzdanje
Kakvu pokazati skromnu sigurnost

6. Frontiranje
Pokazatelji uključenosti u komunikaciji

VITA PAKET

7. Trostruko kimanje glavom
Kako neverbalno potaknuti sugovornika na pričanje

8. Snaga glasa
Kako koristiti glas da vas drugi ljudi slušaju

9. Negativno neverbalno
Prepoznavanje i izoštravanje čula neverbalnih gesti

10. Razumijevanje prostora
Kako iskoristi prostor u povezivanju i interakciji sa sugovornikom

11. Zrcaljenje
Zrcalni neuroni i govor tijela

razlike u govoru tijela između muškaraca i žena

Razlike u govoru tijela između muškaraca i žena

Razlike u govoru tijela između muškaraca i žena U čemu su razlike kako muškarci i žene komuniciraju?   Bez obzira koliko ste slični svome partneru, postoje pojedine ključne razlike u načinu korištenja govora tijela između spolova koje bi trebali znati. Prvo, verbalno: Muškarci i žene upotrijebe otprilike isti broj riječi[…]

Learn More