UnaVita

Neverbalna komunikacija

Moć neverbalne komunikacije

. Jedna od najzastupljenijih teza je istraživanje Dr. Alberta Mehrabiana koja tvrdi da je 7% ukupne komunikacije verbalno odnosno riječi, 38% je ton našeg glasa i nevjerovatnih 55% je govor tijela. Drugim riječima neverbalna komunikacija je zapanjujućih 93% cjelokupne komunikacije. Neverbalna komunikacija predstavlja temelj i osnovu komunikacije među ljudima. Postoje mnoge teorije koliko je neverbalna komunikacija zastupljena u ukupnoj komunikaciji. Jedna od najzastupljenijih teza je istraživanje Dr. Alberta Mehrabiana koja tvrdi da je 7% ukupne komunikacije verbalno odnosno riječi, 38% je ton našeg glasa i nevjerovatnih 55% je govor tijela. Drugim riječima neverbalna komunikacija je zapanjujućih 93% cjelokupne komunikacije. Važnost neverbalne komunikacije i njene moći dokazuje i činjenica da neverbalnu komunikaciju koristimo već 4-5 miliona godina, dok verbalnu komunikaciju koristimo samo 100 tisuća godina.

Današnje društvo zanemaruje važnost neverbalne komunikacije što dokazuje i činjenica da dijete kada krene u školu razaznaje preko 300 neverbalnih znakova a kada izađe iz škole razaznaje manje od 100 znakova.  Istraživanja pokazuju da ljudi u 30 minuta razgovora razaznaju oko 800 neverbalnih znakova.

Neverbalna komunikacija nam je svima urođena ali je možemo i načuti što nam je u dokazao doktor Daniel Amen koji u svojim istraživanjima pokazuje kako postoje dijelovi mozga koji služe za šifriranje, dešifriranje neverbalne komunikacije. Mozak je kao mišić i vježbom tih dijelova mozga možemo poboljšati svoje neverbalne sposobnosti.

Koliko je važna neverbalna komunikacija pokazuje nam i činjenica da beba počinje čitati ekspresije lica s dva dana starosti a djeca s 10 mjeseci starosti počinju koristiti složene znakove rukama. To nam još jedna dokaz da neverbalnu komunikaciju počinjemo koristiti prije verbalne.

 

Elementi neverbalne komunikacije

Neverbalna komunikacija sastoji se od tri dijela:

  • Govor tijela s mikroekspresijama lica
  • Glasovne sposobnosti
  • Ornamenti (način odijevanja, nakit, boje koje nosimo, kakva nam je frizura, šminka…)

Neverbalna znakovi su 12 do 13 puta snažniji nego pripadajuće riječi

Jedno od pravila neverbalne komunikacije je 5K

  1. Komunikacija: Neverbalna komunikacija čini većinu komunikacije.
  2. Kontekst (smisao): Govor tijela nikada se ne smije sagledavati van jedne cjeline.
  3. Kroz – kulturalno: Većina neverbalnog je univerzalna.
  4. Konzistencija (dosljednost): Kada su naše riječi, emocije i govor tijela istovjetni, mi smo vjerodostojni u komunikaciji i interakciji.
  5. Klaster (grupa): Kada promatramo znakove neverbalne komunikacije moramo ih promatrati u grupi znakova istog uzorka. Na taj način se ne fokusiramo samo na jedan znak.