UnaVita

Edukacija

zašto je neverbalna komunikacija važna

Raspored nadolazećih edukacija

Jeste li znali da su neverbalni signali 12 do 13 puta snažniji od verbalnih? Najpopularniji TED govornici su oni koji koriste prosječno 465 gesti rukama, a najmanje popularni oni koji ih koriste 272?
Edukacije su interaktivnog karaktera potkrijepljene znanstvenim istraživanjima iz područja ljudskog ponašanja s uključenim vježbama i primjerima iz svakodnevnog života.

 

Naziv Datum Edukator Mjesto
Moć Neverbalne Komunikacije 05.05.2018
8.7.2018.
8.9.2018
10.11.2018.
08.12.2018.
Željko Trivanović Centar Žiraha
Kako pročitati skrivene emocije 27.10.2018
24.11.2018.
Željko Trivanović Centar Žiraha
 Ljubav i spojevi 07.04.2018.
09.06.2018
13.10.2018.
17.11.2018.
15.12.2018.
Željko Trivanović Centar Žiraha
 Otkrivanje Laži 01.12.2018 Željko Trivanović Centar Žiraha
Kako prodati bez riječi 25.09.2018 Željko Trivanović Poslovni.hr
 Autogeni trening Travanj Monika Brkanac Centar Žiraha
Kako impresionirati poslodavca na razgovoru za posao 21.04.2018
16.6.2018
Ž.Trivanović, A.Bazijanec, M.Brkanac Centar Žiraha