UnaVita

IANLP

Internacionalna asocijacija za Neurolingvističko programiranje ( International Association for Neuro-Linguistic Programming). Više saznajte na linku IANLP.