UnaVita

Rad s teškim i drugačijim sugovornicima

Kako bismo uspješno surađivali s drugima potrebna su nam napredna znanja i vještine o komunikaciji, verbalnoj i neverbalnoj, te vještine o asertivnosti

Kako uspješno komunicirati s teškim i drugačijim sugovornikom

U svakodnevnom poslovanju susrećemo se s ljudima s kojima nam je teško raditi. Rad s njima iscrpljuje i uzrokuje stres.

Kako komunicirati s takvim ljudima i poboljšati suradnju?

Dođite na radionicu na kojoj ćete naučiti zbog čega nastaju nesporazumi u komunikaciji, kakvi su to teški ljudi za vas i kako komunicirati na zadovoljavajući način imajući u vidu različite elemente koji su važni za uspješnu komunikaciju.

 

pravilna-komunikacija-s-teskim-sugovornikom
komunikacijske-vještine

Što ćete naučiti

 • zbog čega nastaju nesporazumi u komunikaciji
 • naučiti alate kojima ćete lakše upravljati teškim osobama
 • upoznati svoj stil ponašanja i stil teške osobe kako bi se što bolje prilagodili komunikaciji
 • osvijestiti vlastite resurse 
 • naučiti kako koristiti govor tijela tijekom komunikacije
 • kako čitati ekspresije lica, kako koristiti glas, pogled

Kome je namijenjena edukacija

 • vlasnicima firmi, direktorima
 • voditeljima timova, odjela, projekata 
 • osobama koje su u svakodnevnoj komunikaciji s ljudima
 • osobama koji žele napredak u karijeri i teže izvrsnosti u komunikaciji
komunikacijske-vjestine-za-sve
način-održavanje-edukacije-razgovor-za-posao

Način održavanja edukacije

Edukacija traje  od 10.00 do 16.00 sati u uključenom pauzom za ručak.

Sadržaj edukacije

 • Zbog čega nastaju nesporazumi
 • Rezultat utjecaja emocija na komunikaciju
 • Rapport
 • Neverbalna i verbalna komunikacija
 • Postavljanje pitanja
 • Yes set tehnika za uklanjanje otpora
 • Prilagođavanje sugovorniku kroz DISC upitnik i upoznavanje vlastitog stila ponašanja
 • Što je asertivnost, koji stil u komunikaciji zauzimate
 • Koje uloge i igre zauzimate u komunikaciji

Predavači

adriana bandalo
željko trivanović

Adriana Bandalo, diplomirani psiholog 

Adriana posjeduje 12 godina radnog iskustva, od čega posljednjih deset u bankarstvu, u području upravljanja ljudskim resursima. 

Adrianin moto je: Samo ja mogu promijeniti svoj život, nitko to ne može napraviti za mene. 

Više o Adriani.

Željko Trivanović, trener neverbalne komunikacije

Željko je certificirani trener neverbalne komunikacije tvrtke Science of People i certificirani Ekspert za mikroekspresije lica tvrtke PEG (Paul Ekman Group).

Željkov moto je: : Govor tijela je najjače oružje koje posjedujem.  

Više o Željku.

Prijavite se

Vaše ime:

Vaš email:

Sadržaj:

Vaša poruka: