UnaVita

N.W.

”Jako mi je drago da sam sudjelovala na ovoj radionici jer mi je pomogla da uvidim stvari na kojima još moram poraditi kako bi mi komunikacija u poslovnom ali u privatnom životu bila što kvalitetnija.”

Radionica: Moć neverbalne komunikacije-Osnove-