UnaVita

Ljubav i spojevi

Koliko % naše komunikacije je neverbalno?

Correct! Wrong!

Koji hormon je sastavni dio neverbalne komunikacije u ljubavi?

Correct! Wrong!

Što je točnije dekodoranje neverbalne komunikacije među parovima to je i zadovoljstvo vezo veće?

Correct! Wrong!

Društveni pogled je najromantičniji oblik pogleda.

Correct! Wrong!

Haptics je druga riječ za dodir

Correct! Wrong!

Prostor između ljudi i stvari zove se...

Correct! Wrong!

Kad žena dodiruje svoju kosu, usne ili vrat to je znak:

Correct! Wrong!

Kako bi sigurno protumačili da se nekome sviđamo trebamo gledati koliko znakova:

Correct! Wrong!

Osnovno ponašanje je:

Correct! Wrong!

Frontiranje je kad_____________ usmjerite prema osobi s kojom komunicirate.

Correct! Wrong!

Osmijeh je jedina ekspresija koju vidimo s 300 metara. Upravo zbog toga trebamo ga uvijek imati kad prilazimo nekome.

Correct! Wrong!