UnaVita

From the blog

Što je to neverbalna komunikacija?

Što je to neverbalna komunikacija?

Neverbalna komunikacija je sva ona komunikacija koja nisu same riječi. Ona nam je urođena i koristimo je svaki dan. Neverbalna komunikacija sastoji se od: govora tijela, glasovnih sposobnosti i mikroekspresija lica i ona čini većinu naše komunikacije. Način na koji  ovo govorim, boja moga glasa, brzina moga govora, gestikulacije rukama, sve je to neverbalna komunikacija, koliko sam udaljen od kamere, kako je soba uređena, prostor u kojem se nalazim, sve to čini neverbalnu komunikaciju.

Sherlock Holmes je 1892 godine rekao: po čovjekovim noktima, po rukavima njegovog sakoa, po manšetama na njegovoj košulji, po njegovim cipelama, po njegovim koljenima na hlačama, po njegovoj ekspresiji lica, po njegovom govoru tijela, po svemu tome se može naslutiti čime se ta osoba bavi i da sve to skupa ne može prosvijetlili nekog sposobnog analitičara, zvuči pa gotovo nezamislivo.

Svi mi možemo biti Sherlock Holmes! Svi mi možemo svjesno naučiti koristiti neverbalnu komunikaciju.

[btnsx id=”525″]